ഈ പഴം കഴിക്കാത്തവർ കഴിക്കണം ഇതിൻറെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കും…

പറങ്കികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് പറങ്കിമാങ്ങ യുടെ ജന്മദേശം ബ്രസീലാണ്. മാമ്പഴത്തിലെ അതേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കശുമാങ്ങ മാവിനെക്കാൾ പലകാര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ബാബുജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അതിനാൽ ഇതിനെ പറങ്കിമൂച്ചി എന്നും പേരുണ്ട്. കപ്പൽ വഴി വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് അകം ഇതിനെ കപ്പൽ മാങ്ങ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. കശുമാങ്ങ യും കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും ലീലയും എല്ലാം ഔഷധഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണക്കാരിൽ വൈറ്റമിൻ സി യുടെ അപര്യാപ്തത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഫലത്തിന് സാധിക്കും.

ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യം ഉള്ളതിനേക്കാൾ വൈറ്റമിൻ സി ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാം ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് പോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കശുമാങ്ങ തെരുവിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിൽ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ധാതുലവണങ്ങൾ അന്നജം ടാനിൻ എന്നിവ കശുമാങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Some people are at risk of shardi when using unripe. Cashew sustenance is used to make squash and so on. Leaf is also good for relieving infection swollen teeth, mouth loss, field drought, diarrhea and urinary incontinence. Kasu flour is a good pesticide for wood stains. Oil taken from cashew shell is used for the manufacture of varnish paint. In Goa, a liquor called fenny is made using parangi fruit.

Add a little porridge water to the kasumanga water, stir well and leave it for a while, and add a little sugar to it. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.