മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറി മുഖം വെളുക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് മാത്രം മതി.

നിറം വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫേസ് പാക്ക് നെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റപ്രാവശ്യം ന്യൂസിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ്സ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മുഖം നല്ല ഗ്ലോയിങ ആകുന്നതിനു അതും ദീർഘനാള നിൽക്കുന്നതിനും ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിരം ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും . നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആ കളർ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഒന്ന് ഇത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഈ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ ആവശ്യമുള്ളത് പച്ചരി ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അൽപസമയം പതുക്കെ നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

To make the pack, the green leaf should be washed thoroughly and soaked in water for at least an hour. Take the best care to take the green leaf itself, that’s when you get a good result. What’s needed for this is a small aloe vera. Now add aloe vera and green leaves and grate them in a fine paste form.

Wash your face thoroughly before using feedback and then apply the face pack on your face. Like share if you like this video. Like the page to get news like this. Don’t forget to follow page to get news like this. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan.