പ്രമേഹരോഗികൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും.

പ്രത്യേക രോഗികൾ കാലിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയോ അതുപോലെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പ്രമേഹം രോഗം വന്നാൽ രൂപപ്പെടുക യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു സൊലൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ആണ് പ്രമേഹ പാദരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കാരണം.

ഇത് നമ്മുടെ കാലിൻറെ രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻറെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം. പ്രമേഹം വളരെയധികം മൂർച്ച നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ള ഡോക്സ് കാണും. ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ കുത്തുകൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് കുറച്ചുകഴിയുമ്പോൾ അത് വലുതായി വലുതായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

What we need to understand is that the blood flow in that leg will be reduced. How that is understood is that such black colour comes when we touch the skin for blood leakage from our blood vessel. In that way, we need to understand that blood flow has been seriously affected. The second reason is diabeticeuropapathy. In people with more than 60% diabetes, 60 percent of people with diabetes have common lying in 60 percent of people after five years.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.