ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്താൽ എത്ര കടുത്ത തൈറോയ്ഡ് പൂർണമായും മരുന്നില്ലാതെ മാറ്റാം..

എത്ര കടുത്ത തൈറോയ്ഡ് മരുന്നില്ലാതെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടിപ്സ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ ഒത്തിരി ആളുകളാണ് ടൈറോയ്ഡ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നം മൂലം വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് മരുന്നില്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തൈറോയ്ഡിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അടിപൊളി കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇത്. ഈ ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായ ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്ദുപ്പ് ആണ്.

ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അക്യുപഞ്ചർ തെറാപ്പിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത്. നീ അക്യുപഞ്ചർ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു പേപ്പർ ടാപ്പ് ആണ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാകും. ഒരു ചെറിയ കഷണം പേപ്പർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തുണ്ട് ഇന്ദുപ്പു ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Now it should be tapped at the bottom of the thumb of the left hand at length. Type it for at least 6 hours a day. If we keep it close for 15 days, we will be able to eliminate any large thyroid we have. It’s better when you’re lying down at night. When we’re done at night, we’ll have our mother in the morning and everything will work, then the thyroid will be reduced and we’ll have no obstacles in doing housework in the morning.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.