ഒട്ടിയ കവിളിന് കുറച്ചു ദുഃഖിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കവിൾ തുടുക്കാനും

ഒട്ടിയ കവിൾ മാറിടുവാൻ വ്യായാമം ഒട്ടിയ കവിൾ ഇന്ന് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ട കവിൾ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം മുഖപ്രസാദം സൗന്ദര്യവും കുറയില്ല. കവിൾ തുടക്കുവാൻ ചില മുഖ വ്യായാമങ്ങൾ ശീലിച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കെല്ലാം കവിൾ വീർപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കവിൾ തുടുക്കാൻ സഹായിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരം അൽപനേരം വെള്ളം കവിൾ കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ് കവിൾ വീർപ്പിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇരു കൈകളിലെയും മോതിര വിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ ഇവ ചേർത്ത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്യുക.

ദിവസം 20 തവണയെങ്കിലും ഇതു ചെയ്യണം കവിളുകൾ തുടുക്കും ഒട്ടിയ കവിൾ ഉള്ളവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിരിക്കുമ്പോൾ കവിൾ എല്ലിനു താഴെ മുന്നോട്ടും തള്ളിവരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരല്പം റോസ് പുരട്ടിയാൽ കവിളിനെ തുടുപ്പ് തോന്നും ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ കൈകൾ കൊണ്ട് കവിളുകൾ മുകളിലേക്ക് തടവുക. ഇതുവഴി രണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ട് രക്തയോട്ടം വർധിക്കും.

പേശികൾ ഊർജിതമാക്കും പച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയുള്ള ടവൽ കൊണ്ട് മുഖം കൂടെ കൂടെ തുടയ്ക്കുന്നത് കവിളുകൾക്ക് നല്ലതാണ് ഉറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ശുദ്ധമായ വെണ്ണ മുഖത്ത് പുരട്ടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ ആദ്യം പച്ച വെള്ളത്തിലും പിന്നീട് ചൂടുവെള്ളത്തിലും കഴുകിയാൽ മുഖം മൃദുലവും മിനുസവുമുള്ള ആയി മാറും