മുഖ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള പപ്പായ ഫെയ്സ് പാക്ക്….

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഫെയ്സ് പാക്ക് നെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത്. ഈ ഫേഷ്യൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് പപ്പായ ഉപയോഗിച്ചാണ്. പപ്പായ നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ അതുപോലെതന്നെ കുരുക്കൾ മാറ്റുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. പപ്പായ ഉപയോഗിക്കുക വഴി മുഖസൗന്ദര്യം കൂടുകയും നിറം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഫേസ് പാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ആയിരിക്കും, അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖസൗന്ദര്യം വർധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഈ ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യമായി ആവശ്യമുള്ളത് പപ്പായ ആണ്, പപ്പായ മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പപ്പായ ഉടച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കടലമാവ്. കടലമാവ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്. കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഈസ് ബാക്ക് തയ്യാറാക്കുക.

യാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് അനാവശ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന രോമവളർച്ച മാറ്റുന്നതിന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നാല് ടീസ്പൂൺ പപ്പായ പേസ്റ്റ്-2 ടീസ്പൂൺ കടലമാവും എടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. എവിടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകൾ മാറി കിട്ടുന്നതിന് ഫേഷ്യൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് വളരെയധികം അനുയോജ്യമായ ഒരു ഫെയ്സ് പാക്ക് ആണ് ഇത്. ഈ സൈറ്റിലേക്ക് അല്പം താൻ കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് താൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പാല് തൈര് ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്….