ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വീട്ടിലെ ചൂട് ഈസിയായി കുറയ്ക്കാം

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഒക്കെയുള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ. നമുക്ക് എസി വെക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും റൂം തണുപ്പിക്കാൻ എന്നുവച്ചാൽ ഒരുപാട് പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാൽ ചൂടിനെ ഒരുപരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ്. ഒന്ന് ടെറസിനു മുകളിൽ ചെടി നടുക എന്നുള്ളതാണ്, ഇത് നടുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു കോളിറ്റി കവർ വിളിച്ചതിനു ശേഷം അതിനുമുകളിൽ മരത്തടി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി മണ്ണ് നിറച്ച ചെടികൾ നടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂര്യൻറെ നേരിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തെ തടഞ്ഞു റൂമിനകത്ത് ഉള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ ഇതുമൂലം സാധിക്കും.

വിനു മുകളിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നത് മൂലം ഒരു കുളിർമ റൂമിനകത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. അതുപോലെതന്നെ ടെറസിൽ വെള്ളനിറം പൊരിച്ചതും ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ സഹായകരമാണ്. ഇത് ഒരു മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോഴും വേനൽക്കാലം തുടങ്ങുന്നു മുമ്പ് ഇതുപോലെ വെള്ളയടിച്ചു ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചൂടിന് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ട്രാസ് വർക്ക് ചെയ്യാം.

ഇത് ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ട് എങ്കിലും ചൂട് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെതന്നെ ജനാലകൾ ക്രോസ് വെൻറിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ചൂട് ക്രമീകരിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഉപാധിയാണ്. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് വെൻറിലേഷൻ ഉള്ള ജനാലകൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു നിശ്ചിതസമയം തുറന്നിടണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് അകത്തുള്ള വായു പുറത്തേക്ക് പോയി ശുദ്ധമായ വായുവും കുളിർമയുള്ള വായുവും അകത്തേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക