Browsing Category

MEDICINAL PLANTS

മുറിവുണക്കാൻ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച ഞെട്ടിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങൾ.

പണ്ടുകാലത്ത് ശാസ്ത്രം എന്നും ഇത്ര വികസിക്കാത്ത കാലത്ത്പല രോഗങ്ങൾക്കും മരുന്നായി ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്നത്…