അമിത വിയർപ്പും രൂക്ഷഗന്ധവും ഇല്ലാതാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ..

ഇന്നത്തെ ആളുകളെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും അമിതമായ വിയർപ്പ് എന്നത് മാത്രമല്ല അധിക…

കുട്ടികളിലെ എത്ര കടുത്ത ചുമയും മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാറിവരുന്ന കാലാവസ്ഥയും മറ്റും മൂലം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ ആയിരിക്കും നാം. കുട്ടികളിൽ…

ഭക്ഷണ ശീലത്തിലെ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും…

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പോഷകാഹാര കുറവുമെല്ലാം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെയും…

എത്ര പഴകിയതും കടുത്തതുമായ ശരീര വേദനകളും മാറ്റിയെടുക്കാം.

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുന്നേ വരെ പ്രായമായവരിൽ വളരെയധികം കണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമായിരുന്നു ശരീരവേദനകൾ…

നല്ല മുടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി…

മുടിയും മുടിയഴകും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. സ്ത്രീപുരുഷഭേദമെന്നെ നല്ല മുടി ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും…