ആരോഗ്യം,ചർമം സംരക്ഷിക്കാൻ ദിവസം ഇത് അല്പം കഴിച്ചുനോക്കൂ.

ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏലക്കായ. ദിവസവും ഏലക്കായ വെള്ളം…

ഹൃദയാരോഗ്യം നല്ലരീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും ഹൃദ്‌രോഗം വരാതിരിക്കാനും

ഹൃദയ സൗഖ്യത്തിന് എളുപ്പവഴികൾ കുറിച്ചാണ് , പറയാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ്…

മുഖത്തുള്ള കരിവാളിപ്പ് കറുപ്പ് നിറം എന്നിവ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം.

സൗന്ദര്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴുംശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അകാലവാർദ്ധക്യം…

ചർമത്തിലെ പാടുകളും ചുളിവുകളും ഇല്ലാതാക്കി ചർമ്മകാന്തി നിലനിർത്താൻ കിടിലൻ വഴി.

ഇന്ന് എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൗന്ദര്യസംരക്ഷണം എന്നാൽ ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ഒട്ടു മിക്ക…

ഇത് ഒരല്പം വെറും വയറ്റിൽ കാലത്ത് കഴിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്.

നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ…

ഇനിയൊട്ടും താരനെ ഭയപ്പെടേണ്ട,താരൻ പെട്ടെന്ന് മാറും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.

ഏകദേശം അമ്പത്ശതമാനം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കേശസംരക്ഷണം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും താരൻ എന്ന പ്രശ്നം.…

ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കാൻ.

നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ…